• شرکت افق گداز زنگان در راستای اهداف و ارزش‌های گروه و با احساس مسئولیت در قبال کشور و رعایت شرایط زیست  محیطی، برآوردن انتظارات کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان در بالاترین سطح و استفاده از تمام منابع در کارآمدترین روش، اطمینان از بهبود مستمر و ارائه محصولات و خدمات رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی می‌باشد.

 

  • به طورکلی ماموریت اصلی طراحی و تولید محصول در مقاطع مختلف آلیاژ روی مطابق با معتبرترین استانداردهای جهانی و نیاز مشتری با بالاترین سهم فروش دربازارهای داخلی و حضور در بازارهای صادراتی می‌باشد.

 

شرکت افق گداز زنگان با توجه به چشم انداز و ماموریت خود در راستای گسترش بازارو تولید محصول با کیفیت و کاهش منابع مصرفی خود اقدام به استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای ، و انرژی نموده است و در این راستا اهداف خود را تعریف می نماید :

1- توسعه بازارهای داخلی و خارجی

2-برآورده نمودن نیازها و انتظارات طرفین ذینفع از جمله مشتریان

3- ارتقا سطح دانش فنی پرسنل و قابلیت های کلیدی آنها

4- کاهش ریسک های کاری و خطرات شغلی تا حد صفر

5- حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست بر اثر فعالیتهای سازمان

6- کاهش مصارف انرژی بر اساس میزان بهره برداری و عملکرد سازمان و تامین تجهیزات کم مصرف

7- بهبود مسمتر کلیه فرایندها از طریق بهبود شاخص‌های کارائی و اثر بخشی

8- رعایت تمامی الزامات قانونی و مقررات مربوط